Instagram Följ omeeting

Det viktigaste inför långdistansen

Individuell start med omvänd startordning tillämpas och baseras på fredagens- och lördagens tävlingsresultat i klasserna HD 12, 14, 16, 18, 20 och 21. Ledaren startar sist, 2:an efter fredagens-och lördagens tävling näst sist etc. Övriga startar med vanlig lottning.

Läs mer

Det viktigaste inför medeldistansen

Fri minutstart tillämpas i H/D35 och äldre. För dessa klasser reserveras starttid vid startplatsen genom att löparen drar en lapp från en lista med starttider, var noggrann med att välja från listan för din klass. Behåll lappen och lämna den till startpersonalen när det är din starttid. Starttider mellan 16.45-18.30.

Läs mer
Laddar