human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
human hair weave   ,
hairstyles for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,

Medeldistans, Fredag – Banläggare Anders Höije

Vad kan löparna förvänta sig?

Sandsjöbacka naturreservat är ett mycket vackert men krävande område, både fysiskt och ol-tekniskt. Terrängen är mycket varierad och består av tallskog, lövskog, hedmark, öppna berghällar och gräsbevuxna mossar. Hyggen och grönområden saknas nästan helt vilket kan göra att terrängen ser snabblöpt ut vid en första blick på kartan, men löparna kommer snart märka att ljung och frodigt gräs suger kraften ur benen. Hela området är mycket detaljrikt och ställer krav på fullt fokus hela vägen. Den som klarar att behålla kartkontakten och minimera
misstagen kommer stå som segrare, den som försöker springa fortast får
antagligen springa länge.

Beskriv terrängen med tre ord.

Tekniskt, omväxlande, utmanade.

Varför ska man springa medeldistansen i Grönabur?

Tag chansen att springa i ett spännande naturområde som ställer höga krav på orienteringsförmågan och s������������������llan anv����������nds för tävlingar.

Vad vill du att löparna ska få uppleva på sina banor?

Vacker natur och utmanande orientering.

Beskriv banorna.

– Euromeeting/O-meeting elit: En teknisk utmaning som kommer ställa även de bästa på prov. Det har bommats mycket vid våra provlöpningar och det ska bli spännande att se vilka av löparna som behärskar svårigheterna bäst. Elitbanorna når flera olika terrängområden med varierande vegetation, där det gäller att anpassa fart och teknik efter förutsättningarna.
– O-meeting ungdomsbanor: Ungdomsbanorna går i ett helt eget område med fler stigar/vandringsleder och inslag av ängsmark och öppen hed. Utanför stigarna är terrängen ganska svår även här, men den som vågar gena kan tjäna tid.
– O-meeting vuxenbanor: För de vuxna används samma område som för eliten, det blir detaljrikt och utmanande orientering hela vägen. Den som äger en lupp kan få nytta av att ta den med sig. Det lönar sig att höja blicken och söka str��k i terr����ngen, samt att ha framförhållning i orienteringen. Banorna går genom omväxlande tallskog och öppen terräng med ljung och högt gräs, och avslutas genom ett fint lövskogsparti där den som har krafter kvar kan höja farten om man vågar.

Viket är ditt bästa tips?

Släpp aldrig kartkontakten, har man en gång tappat bort sig kan det bli tidsödande att läsa in sig igen. Du kan läsa mer om naturen i Sandsjöbacka på länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/sandsjobacka.aspx

 

Sprint, Lördag – Banläggare Ola Wallinder

Vad kan löparna förvänta sig?

Teknisk sprint med stor variation av både terräng och korta/långa sträckor. En utmaning att välja rätt väg på alla sträckor. Nästan alla klasser har egna banor vilket gör att de flesta kommer kunna starta tidigt för att hinna till Liseberg i god tid.

Beskriv terrängen med tre ord.

Bostadsområden, park/skog, varierande

Varför ska man springa Sprinten på Guldheden i centrala Göteborg?

Ta chansen att heja på europaeliten innan start. Sprinten är för dig som gillar stor variation och som kan kombinera hög fart med intensiv kartläsning. Ett av Göteborgs bästa sprintområden.

Vad vill du att löparna ska få uppleva på sina banor?

Stor variation där löparna efter målgång önskar diskutera om de verkligen valt rätt vägval.

Beskriv banorna.

– Euromeeting/O-meeting elit; banorna är varierande med skog/park och bostadsområden. Kombination av korta sträckor med intensiv kartläsning och avgörande delar med viktiga vägval.

– O-meeting ungdomsbanor. Ett område på banorna är extra klurigt. För övrigt är karaktären på banorna mer som en vanlig sprint med en blandning av v��gval och korta sträckor.
– O-meeting vuxenbanor. Många avgörande vägvalssträckor i varierande terräng som varvas med delar med intensiv kartläsning. Ett parti på banorna är särskilt tekniskt intensivt.

Viket är ditt bästa tips?

Framförhållning och inläsning av vägval i förv��g lönar sig verkligen på denna sprint.

 

Långdistans, Söndag – Banläggare Anders Arfwedsson

Vad kan löparna förvänta sig?

Alla klasserna kommer att möta en eller ett par rejäla långsträckor där det gäller att värdera de olika vägvalen på ett bra sätt.

Beskriv terrängen med tre ord.

Fysisk, teknisk och omväxlande med en hel del fina vyer

Beskriv banorna.

– Euromeeting/O-meeting elit: För elitlöparna gäller det till stor del att anpassa vägvalen till sina fysiska förutsättningar och att tänka på att man ska orka hela distansen där det är
tekniskt utmanande orientering hela vägen in till mål. Och inte minst håller dambanorna likartade vägval och orienteringstekniska utmaningar som herrarna.

– O-meeting ungdomsbanor: Vi vill profilera O-meeting som en prestigefull ungdomstävling att vinna samtidigt som många ska vilja vara med och kunna uppleva Liseberg tillsammans med kompisar. Banorna kan vid en första anblick upplevas som ganska utmanande eller kanske svåra, men tar man det lugnt och anpassar sina vägval och fart finns stöd- och hållpunkter enligt banläggarnormen för respektive svårighetsgrad/ålder

– O-meeting vuxenbanor: Dessa banor är naturligtvis inte lika långa som elitbanorna, men många av sträckorna påminner om elitbanorna och både damer och herrar ska mötas av samma orienteringstekniska problem.

Viket är ditt bästa tips?

Håll ihop orienteringen och tappa inte kartkontakten så kommer långdistansen att gå bra.