Lisebergstornet med AtmosFear och Lisebergshjulet, sett från Korsvägen