Parkering

1000 meter.

Start

Individuell start med omvänd startordning tillämpas och baseras på fredagens- och lördagens tävlingsresultat i klasserna HD 12, 14, 16, 18, 20 och 21. Ledaren startar sist, 2:an efter fredagens-och lördagens tävling näst sist etc. Övriga startar med vanlig lottning.

Start 1: H/D14-75, H/D16K, H80 och ÖM5-9, orange-vit snitsel, avstånd 1800

Start 2: H/D10-12, H/D12-14K, D80, H/D85, ÖM1 och 3, Insk. och U-klasser, orange-blå snitsel, avstånd 1400 m.

Nummerlappar

Nummerlappar för H/D 12-16. Löpare med placering 1-10 efter två etapper byter nummerlapp. Självservering vid start. Övriga använder sina gamla nummerlappar.

Skyddsvärt område

Sandsjöbacka naturreservat ingår i ett område av riksintresse för naturvård respektive friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB och delar av naturreservatet utgör även område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. MB. Reservatet ingår i EU:s närverk av Natura 2000-områden och är utpekat både enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen. Visa sedvanlig hänsyn och respektera de föreskrifter som gäller för naturreservat. Ta med eventuellt skräp som ni har med er ut i skogen tillbaka till arenan eller till
starten.

Tack!