I samarbete med Liseberg erbjuds alla deltagare i Göteborg O-meeting rabatterad entré och åkpass till Liseberg. Du erhåller en rabattkupong per deltagare oavsett om ni deltar en, två, eller tre tävlingsdagar.

Värdekupongen lämnar du i Lisebergs biljettkassa och den gäller fr.o.m. torsdagen 22 aug t.o.m. måndagen 26 aug. Värdekupongerna delas ut i klubbkuvert vid informationstältet
under tävlingarna. På klubbkuverten finns alla anmälda namn för respektive klubb. Direktanmälda får sin kupong i samband med direktanmälan.

Observera att värdekupongen under inga omständigheter får säljas eller förmedlas vidare till andra än deltagare och ledare vid Göteborg O-meeting. Vänligen respektera detta för vår och alla andra föreningar som ges möjlighet till detta samarbete.