Banläggaren för medeldistansen, Mats Kågeson, presenterar terrängtyp och ger lite tips.

– Beskriv terrängen som löparna kommer att möta?

Det stora nöjet med att vara banläggare i den här terrängen är att det på så många ställen är så vackert och att det finns många fina kontrollpunkter att använda.

– Vad är speciellt med banläggningen i området?

Svårigheten att få det lagom svårt både i skogen och på heden eftersom förutsättningarna är så olika. Dessutom är det ont om stigar för de yngsta vilket har gjort att vi har fått tillverka stigar.

– Vad tror du kommer att bli de största utmaningarna för löparna?

För de duktigare och löpstarka orienterarna är det att anpassa orienteringen efter svårigheten, det kan se lätt ut speciellt på de öppna partierna. För de lite mer ovana orienterarna är utmaningen att läsa kartan noggrant så att man inte gör parallellfel eller springer på fel skärm eftersom det bitvis är mycket tätt mellan kontrollerna.

– Vad hoppas du att löparna kommer att minnas från banan?

Att det var rolig orientering och rolig terräng! Dessutom hoppas jag att de kommer att minnas den vackra ljungheden som inte är speciellt vanligt i södra Sverige. Någon kanske även kommer att minnas ett möte med ett vildsvin eller en ko.

– Kan du ge några tips på vad löparna bör tänka på?

Som alltid, anpassa farten efter svårigheten! Det är annars lätt att gå in med för hög fart när man kommer in i de detaljerade områdena.