En del av banorna på sprinten kommer att gå i Klippans kulturreservat. Området domineras av Porterbruket (nuvarande Hotel Waterfront, färdigt 1812) och Toppsockerbruket (nu ateljéer och kontor, färdigt 1901).

Området Klippan har varit en betydelsefull plats genom historien, främst genom sitt geografiska läge. Det har varit en viktig knutpunkt för handeln sedan 1400-talet, långt före staden Göteborg bildades, och här låg också Gamla Älvsborgs fästning.

Klippanområdet har bytt ägare ett antal gånger. Vid två tillfällen, på 1500- respektive 1600-talet, fick Sverige köpa tillbaka marken från danskarna för summor som översteg dåtidens statskassa, de så kallade Älvsborgs lösen.

Bruksepoken inleddes 1808 när Abraham Robert Lorent bestämde sig för att anlägga ett sockerbruk vid Klippan. Återigen var läget avgörande; Klippans djupa hamn gjorde att det gick att lossa råsocker från fartyg direkt in i fabriken.

Porterbruket var länge det enda i Sverige och hade därmed en monopolställning. Runt 1850 var cirka 300 personer anställda av Carnegiebruken och runt dem växte det fram ett helt samhälle. David Carnegie hade sociala och religiösa ambitioner och lät bland annat bygga bostäder, skola, kooperativ handelsbod, bank och eget kapell till sina anställda.

Hans Hedlund, som ritade Toppsockerbruket, har ritat flera av Göteborgs främsta hus, som Saluhallen, Elyseum, Schillerska, Hagahuset, Tomtehuset och Samhällsvetenskapliga biblioteket.

I området finns också moderna byggnader, som 15 våningar höga Silon. Huset är ritat av Wingårdhs och ersatte porterbryggeriets gamla silo 2008.